ผิดเป็นคูล101 & ผิดเป็นคูล102

หนังสือทำมือ โดย Nath Suppavatee

ผิดเป็นคูล 101 : รวม 10 ความผิดพลาดที่ดีโคตร
ของการเดินทางแบบตามแต่ใจ แต่ไม่เป็นไปตามแผน
และ
ผิดเป็นคูล 102 : รวมอีก 10 ความผิดพลาดที่ดีโคตร
ของการเดินทางแบบตามแต่ใจ แต่ไม่เป็นไปตามแผน

Share: