Reasons why you should travel alone at least once in your life

หนังสือทำมือ โดย Simona Meesaiyati

มินิซีนเล่มจิ๋ว ที่สามารถพกใส่กระเป๋าไปเที่ยวรอบโลกด้วยกันได้
ศิลปินพยายามโน้มน้าวด้วยเหตุผลในแบบของเธอเอง
ให้ลองออกไปท่องโลกกว้างโดยลำพังอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิต
เพื่อค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆและค้นพบตัวตนที่ไม่เคยสัมผัสถึง

Share: