เที่ยวรอบรูป

Kampee

Zine เล่มใหม่ของ หมอเก๋อ-คัมภีร์ สรวมศิริ ด้วยรักและความคิดถึงของคนติดเที่ยวแต่ไปไหนไม่ได้ เกิดเป็น Zine หนังสือทำมือขนาดย่อม รวมเรื่องเล่าระหว่างทางที่นึกขึ้นได้ เมื่อเขาหลงทางในคลังภาพถ่ายจากทริปที่ผ่านมาของตัวเอง

Cairo , Egypt

Cusco , Peru

New York , USA

Rio De Janeiro , Brazil

Rome , Italy

Santiago , Chile

ปีนี้ไม่ได้เที่ยวรอบโลก ก็ขอเที่ยวรอบรูปแทนละกัน !

จำนวน 80 หน้า

The new zine by “หมอเก๋อ-คัมภีร์ สรวมศิริ” (Dr. Kampee) combines love and longing of people who are unable to travel anywhere. It is created as a handmade zine, featuring stories conceived when they got lost in their own photo archive from past trips.

Cairo, Egypt Cusco, Peru New York, USA Rio De Janeiro, Brazil Rome, Italy Santiago, Chile

Since they couldn’t travel around the world this year, they decided to travel through pictures instead! 80 pages in total.

「หมอเก๋อ-คัมภีร์ สรวมศิริ」(Dr. Kampee)による新しいジン(Zine)は、どこにも旅行できない人々の愛と憧れを組み合わせています。これは手作りのジンであり、過去の旅行の写真アーカイブで迷った時に生まれたストーリーが特集されています。

カイロ、エジプト クスコ、ペルー ニューヨーク、アメリカ リオデジャネイロ、ブラジル ローマ、イタリア サンティアゴ、チリ

今年は世界中を旅行することができなかったので、代わりに写真で旅をすることにしました! 合計80ページです。