การทำงานและเรื่องที่นึกขึ้นได้ระหว่างเขียน

การทำงานและเรื่องที่นึกขึ้นได้ระหว่างเขียน

By : Jaruwat Lovesyrup

Size : 21.5 x 30.5 cm

ซีนแสดงภาพงาน ตั้งแต่กระบวนการเริ่มร่างจนเสร็จสิ้น

เรื่องราวที่นึกขึ้นได้และเกิดขึ้นในหัว กลิ่นของอดีต และการสูบบุหรี่ครั้งแรก

Share: