ชาลี

Project ‘Love Zines’ งาน Art Ground ครั้งที่ 3

 

ชาลี by Juli Baker and Summer

21.0 x 29.7 cm

ซีนที่ทำอุทิศให้กับ ‘ชาลี’ แมวในชีวิต

ตัวแรกของศิลปินที่เธอผูกพัน ซึ่งได้หายไปจากบ้านไปกว่าหนึ่งเดือนแล้ว…

Share: