เทป-บันทึก-ภาพ

เทป-บันทึก-ภาพ

By :  Jirabell

Size : 7 x 10.7 cm

ผลงานอีกเล่มของJirabell

รวมบทสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ

ถูกเรียบเรียงออกมาในรูปแบบ

ของซีนขนาดเหมาะมือใส่

เทปคาสเซ็ทเป็นเอกลักษณ์

Share: