ไทยไม่ผิด

ไทยไม่ผิด

By :  Lalita Adam

Size : 14.8 x 21.0 cm

ในตัวเล่มได้รวบรวมหลักฐานของ

การสะกดคำผิดที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันเพื่อแก้ไขการสะกดคำ

ให้ถูกต้อง ตั้งแต่โลกออนไลน์

สเตตัสเฟซบุ๊ก ป้ายตามสถานที่ต่างๆ

ไปจนถึงบิลค่าอาหาร พร้อมกับ

ซองยาจิ๋วรวมศัพท์รักษาอาการเรื้อรังในการใช้ภาษาผิดๆ

Share: