Bearathon

Bearathon

By : Jiranarong

Size : 14.8 x 21.0 cm

Zine สูจิบัตรสุดพิเศษจากงานนิทรรศการ Bearathon

ของ Jiranarong ประกอบไปด้วยภาพประกอบ

เหล่านักวิ่งมาราธอนในจินตนาการ

ที่จัดแสดงในงานนิทรรศการทั้งหมด

Share: