Bread my day

ถ้าหากว่าทุกอย่างในชีวิตประจำวันของเรา กลายเป็นขนมปังขึ้นมาทั้งหมด จะเป็นยังไงกันนะ

หนังสือ Bread my day มีที่มาจากคำว่า made my day ซึ่งเราหวังว่าเมื่อผู้อ่านหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา วันธรรมดาก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นวันที่น่าจดจำและแสนพิเศษ!

ขอบคุณขนมปังที่ทำให้เรามาเจอกัน

owner’s name : mu-am
contact :
facebook : Mu•am
twitter : mu_am_
ig : mu_am__

Share: