Class Of Junejune

CLASS OF JUNEJUNE

By : GOGO ZINE

Size : 14.8 x 21.0 cm

ジューンジューンのクラス

zine | photobook | notebook

ซีนสนุกๆ ที่จะทำให้นึกถึงหนังสือรุ่นของคุณ

Gogo Zine ตั้งใจทำซีนเล่มนี้ให้เป็นซีนกึ่งโฟโต้บุ๊กและสมุดโน๊ต

ที่มีเรื่องราวของจูนจูนซึ่งตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเพื่อนทั้งชั้นเรียนมีใบหน้าเหมือนเธอกันหมดทุกคน!

โดยมีประวัติเฉพาะของเพื่อนๆ ในชั้นเรียน และรูปรวมทั้งชั้น

รวมถึงที่ว่างสำหรับ ‘คุณๆ’ เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในชั้นเรียนของจูนๆ ได้ด้วย

Share: