Groomzilla

Next Project

GROOMZILLA (เจ้าบ่าวขี้บ่น)

By : JoeBongo

Size : 14.8 x 21.0 cm

รวบรวมเรื่องราวเตรียมตัวก่อนแต่งงานสำหรับหนุ่มๆเจ้าบ่าวมาให้ได้อ่านกัน

ว่าเจ้าบ่าวขี้บ่นอย่างเขาต้องผ่านอะไรบ้างก่อนเข้าประตูวิวาห์

Next Project Share:

Next Project
Next Project