Love Alphabet

Project ‘Love Zines’ งาน Art Ground ครั้งที่ 3

 

Love Alphabet by Sundae Kids

21.0 x 29.7 cm

ซีนความรักหลากหลายรูปแบบของหลายๆ คู่รัก ที่ถูกวาดออกมา

ในลักษณะของตัวอักษร A-Z นำไปจัดวางแยกกัน

หรือจะนำตัวอักษรมาเรียงต่อกันเป็นคำหรือเรื่องราวที่ต้องการก็ได้

Share: