LOVE AT FIRST SIGHT

Project ‘Love Zines’ งาน Art Ground ครั้งที่ 3

 

LOVE AT FIRST SIGHT by Monsty Planet

21.0 x 29.7 cm

ซีนของนักวาดภาพประกอบสาวผู้หลงรักร้านกาแฟเล่มนี้เล่าถึง

คาเฟ่ที่ให้ความรู้สึกเป็นเหมือนรักแรกพบ ที่ถึงแม้บางร้านอาจจะยังไม่ได้ไป

แต่ก็รู้สึกได้เลยว่าร้านนี้มีอะไรดึงดูดให้เธอต้องไปในไม่ช้า

Share: