Love Pit

Project ‘Love Zines’ งาน Art Ground ครั้งที่ 3

 

Love Pit by LoveSyrup

21.0 x 29.7 cm

ซีนที่เล่าถึงอาการของศิลปิน เตว-จารุวัฒน์ น้อมรับพร

ในช่วงเวลาที่ตกหลุมรักบางอย่าง ในที่นี้คืออาการตกหลุมรักหนัง

เตวเขียนความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นหลังจากดูหนังเสร็จสดๆ ใหม่ๆ

เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงโดยได้ไอเดียการเขียนแบบสั้นๆเหมือนสเตตัส

เฟซบุ๊ก โดยใช้ภาพปกเป็นภาพของเขาในที่ทำงาน สถานที่ที่ได้จมจ่อมและอยู่

ในห้วงความคิดของตัวเอง เหมือนกับเนื้อหาที่เขียนไว้ด้านใน

Share: