MONSLORITA

MONSLORITA

By : Lolay

Size : 14.8 x 21.0 cm

ซีนที่เล่าถึงทริป เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ช่วงเวลา 2 เดือน

“มอนสเตอร์บุกเมืองเงียบ”

เมืองชนบทที่มีแต่เด็กกับคนสูงวัย เป็นการวาดมอนสเตอร์บนกระดาษลัง “มอนสโลริตะ” แล้วนำไปถ่ายรูปกับหนูๆน้องๆ คุณตาคุณยาย…และนำไปเผยแพร่เพื่อให้กลุ่มคนที่ไปทำงานต่างเมืองกลับมาหาคนที่บ้านเกิดตน

Share: