Reasons why you should travel alone at least once in your life

REASONS WHY YOU SHOULD TRAVEL ALONE AT LEAST ONCE IN YOUR LIFE

By : Simona Meesaiyati

Size : 5.3 x 7.5 cm

มินิซีนเล่มจิ๋ว ที่สามารถพกใส่กระเป๋าไปเที่ยวรอบโลกด้วยกันได้

ศิลปินพยายามโน้มน้าวด้วยเหตุผลในแบบของเธอเอง

ให้ลองออกไปท่องโลกกว้างโดยลำพังอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิต

เพื่อค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆและค้นพบตัวตนที่ไม่เคยสัมผัสถึง

Share: