Take a seat

Take a seat

By : Krittaporn Mahaweerarat

Size : 10.5 x 14.7 cm

ภาพเหล่านี้เป็นภาพที่วาดจากการเดินทางของเรา

อยากให้ทุกคนลองจินตนาการว่าไปนั่งอยู่ตรงนั้น

เชิญเลือกที่นั่งแล้วอ่านกลอนที่แต่งโดยมือสมัครเล่นไปพร้อมๆกันค่ะ

Share: