Weird things inside me

WEIRD THINGS INSIDE ME

By : Fai Kanta

Size : 14.8 x 21.0 cm

 “ฉันรู้สึกอยู่เสมอว่าในร่างกายเลี้ยงสัตว์ประหลาดบางตัวไว้

ถ้าไม่ล่ามโซ่ให้ดี มันจะอาละวาด ความรู้สึกอ่อนแอของเรา กลายเป็นอาหารของมัน”

ศิลปินบอกเล่าความรู้สึกของประสบการณ์อยู่ร่วมกับโรคซึมเศร้าผ่านภาพวาดสีไม้

และตัวอักษรที่เข้าใจและช่วยเยียวยาความรู้สึกของผู้อ่าน

Share: