การสั่งซื้อและการเปลี่ยนสินค้า

 • การสั่งซื้อของคุณจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ สินค้าถูกชำระเงินและจัดส่งเรียบร้อย
 • สินค้าที่อยู่ในตะกร้าสินค้าไม่ถือว่าเป็นการจองสินค้าและลูกค้าคนอื่นสามารถสั่งซื้อได้ตามปกติ 
 • เราขอสงวนสิทธิ์สำหรับสินค้าที่หมดไปแล้ว ถึงแม้ว่าคำสั่งซื้อสินค้าของคุณได้ดำเนินการไปแล้ว 
 • โปรดติดต่อ แผนกบริการลูกค้าผ่านทาง contact@spacebarzine.co เพื่อร้องขอทำการเปลี่ยนแปลงสินค้า
 • คุณสามารถทำการเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า
 • เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าสินค้าที่คุณต้องการเปลี่ยนจะยังคงเหลือตลอดเวลา
 • ในกรณีที่สินค้าหมด เราจะทำการเปลี่ยนสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับสินค้าเดิมของคุณ
 • ถ้าหากสินค้าใหม่มีมูลค่ามากกว่าสินค้าเดิมของคุณ คุณสามารถชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเติมได้
 • อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถทำการคืนเงินได้ ในทุกกรณี ที่ทำการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์

หมายเหตุ: เงื่อนไขสภาพสินค้าพร้อมจำหน่าย*

 • สินค้าที่เปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพพร้อมจำหน่าย คือ สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ชำรุด เสียหายในทุกกรณี 
 • ในกรณีที่สินค้าใดๆ ที่ส่งคืนกลับมายังเราอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสม เราขอสงวนสิทธิ์ไม่ยอมรับคืนและส่งสินค้ากลับไปยังท่าน
 • คุณสามารถส่งคืนสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทย หรือ เคอรี่เอ็กเพรส คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนให้กับทางเรา
 • เราจะบริการค่าจัดส่งสินค้าที่ทำการเปลี่ยนคืนเรียบร้อยแล้วให้กับคุณ

การจัดส่ง

 • กรุณากรอกที่อยู่จัดส่งให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการจัดส่งสินค้า
 • ช่วงเวลาการจัดส่งที่กำหนดไว้เป็นการประมาณเบื้องต้น คุณอาจได้รับสินค้าก่อนเวลา หรือ อาจจะล่าช้ากว่ากำหนด
 • โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีลูกค้าสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก ถ้าหากว่าคุณไม่ได้รับสินค้าหลังจากวันที่กำหนดเกิน 3 วัน กรุณาแจ้งให้เราทราบ
 • เราจะทำการติดตามแก้ไขให้อย่างเร็วที่สุด