17 18 19

17 18 19 ( สิบเจ็ด สิบแปด สิบเก้า )บันทึกภาพเรื่องราวการทำงานและเที่ยวบ้างกึ่งหนังสือ กึ่ง Zine แบบไม่ลำดับไทม์ไลน์ในช่วงปี 2017-2019 ก่อนวิกฤติโควิด เล่าผ่าน Zine Project แต่ละเล่มของ วิว-วิมลพร รัชตกนก เจ้าของสตูดิโอออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์อิสระนาม Spacebar Design Studio และ Spacebar Zine ที่ได้ไปเข้าร่วมเทศกาลหนังสือศิลปะหลายๆ ที่ แวะเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ที่ชอบ ร้านหนังสือที่ใช่และสถานที่น่าสนใจอีกนิดหน่อย ○ 17 18 19 (Seventeen Eighteen Nineteen) A documentation of work and travel experiences in the form of a semi-book, semi-Zine without a strict timeline, […]